IMT Insamlingstiftelsen mot trafficking är en nationell organisation vars kärnverksamhet är att ge direkt stöd till brottsoffer utsatta för människohandel. Här finns över 15 års samlad erfarenhet av arbete med att bekämpa människohandel och att stödja dess brottsoffer. Vi samarbetar med myndigheter och det civila samhället.

Vision

IMT:s vision är en värld utan människohandel.

Verksamhetsidé

Kärnverksamhet är att verka för att brottsoffer för människohandel får ett värdigt stöd där utgångspunkter är individens aktörskap, det vill säga med empowerment som metod och mål. IMT skall specifikt:

  • stödja utsatta människor, flickor och kvinnor, pojkar och män utsatta för trafficking för sexuellt utnyttjande eller för andra ändamål.
  • stödja specifika insatser för att motverka människohandel för sexuella eller andra ändamål.

Utöver detta verkar vi för att sprida information samt öka kunskapen om människohandel.

Bakgrund

IMT startade som en utlöpare från Samverkan mot trafficking.

Partnerskapet Samverkan mot trafficking (2005-2007) var ett av de största initiativen någonsin i Sverige och fungerade som en plattform för en rad olika aktiviteter i kampen mot människohandel.

Ett tjugotal myndigheter och aktörer från det civila samhället medverkade med målet att öka samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer såväl nationellt som internationellt.

Ett av de problemområden som identifierades inom ramen för Samverkan mot trafficking är att stöd till brottsoffer för människohandel hittills varit eftersatt.
Samverkan mot trafficking tog hösten 2007 initiativ till att starta IMT Insamlingsstiftelsen mot trafficking.

Läs mer om Samverkan mot trafficking genom att klicka här. (pdf)