April 2020

Brottsoffer för människohandel drabbas särskilt hårt när hela samhället bromsar in. Vi får in rapporter om och gör stödinsatser till mammor som förlorat sina jobb på grund av Corona-viruset. Många av dessa mammor har precis börjar bygga upp sina liv och har ofta timanställningar eller tillfälliga arbeten. Våra punktinsatser blir därför livsviktiga för att de ska klara sig igenom en kris som denna.

Januari 2020

Under 2020 kommer vårt brottsofferstöd främst att gå till barn, barnfamiljer och även ungdomar.

November 2019

27 november. Föreläsning på Rotary i Stockholm.

20 november. För fyra år sen bestämde vi oss här på IMT för att stärkta vårt barnfokus. Därför tog vi initiativ till att starta en särskild barnfond. Det gjorde vi rätt i. Idag fyller Fonden för barn i människohandel 4 år och sedan start har vi hjälpt många barn till bättre levnadsvillkor. Främst riktar sig barnfonden till barn vars mammor är eller varit utsatta för människohandel. Allt för att barnen ska slippa ”ärva” sina mödrars situation. Fonden för barn i människohandel har också en annan viktig uppgift. Nämligen att kasta ljus på en ofta bortglömd grupp barn i samhället.

Oktober 2019

Färöarna, den 10-13 oktober. Filmfestival som uppmärksammar minoritetsgruppers problem i samhället. Årets tema var människohandel. Örjan Wallin, representerade IMT och föreläste lördagen den 12 okt.

September 2019

17 september. Föreläsning om människohandel på Läkare i världen. Föreläsare: IMTs styrelseledamot Carolina Wennerholm, expert på människohandel.

16 september.
Föreläsning på Timmermansorden som under flera års tid stöttat vårt arbete.

Augusti 2019


Fredagen den 30 augusti
samlades ett trettiotal särskilt inbjudna deltagare från myndigheter och organisationer för att ta del av Dr Wanjiku Kaime Atterhögs forskning inom ramen för det EU-finansierade forskningsprojektet DESIrRe. För rapport och mer information. Kontakta: anneli.avelin@imtr.se

Arrangör: Plattformen Civila Sverige mot människohandel.

Juni 2019

Seminarium. Barn i skuggan av människohandeln.

Torsdag 13 juni 2019 bjuder IMT in till halvdagskonferens på Ersta Konferens i Stockholm. Människohandeln pågår dygnet runt i Sverige. I skuggan av aktuella ärenden finns det ofta ett eller flera barn. Antingen kvar i hemländerna eller i Sverige. Vad vet vi om barnen och vad görs för att förbättra deras situation? Ta med dina kollegor och kom på ett seminarium med intressanta föreläsare. Medverkar gör bland andra Josephine Appelqvist och Anna Sander, grundare av Talita och Dr. Wanjiku Kaime Atterhög, Forskare, House of Plenty (tidigare Project Manager and Lead Reasearcher, DESIrRe Project, Uppsala Universitet). Presenterar IMT:s arbete gör Anneli Avelin, programchef och Claes Lyckner, senior projektledare.

För vem?
Du som möter utsatta barn och unga. Du är yrkesverksam inom ideell sektor, myndighet eller näringsliv. Sjukvårdspersonal, god man, målsägandebiträde, åklagare, polis, handläggare Migrationsverket, socialtjänsten, socialjouren, Mikamottagning eller tjänsteman på annan myndighet. Du är engagerad i kyrkors sociala enheter, boenden, frivilligorganisationer eller barnrättsorganisationer.

Annie Lööf besöker IMT

”En fråga som kan få mig att koka av vrede på bara några sekunder är trafficking” skriver Annie Lööf, i samband med sitt besök hos oss på IMT tisdagen den 19 maj. Tillsammans med Abir Al Sahlani och stab från Centerpartiet sågs vi under eftermiddagen för att samtala om människohandeln och dess brottsoffer. Vi lyfte särskilt fram barnens situation – barn som finns i skuggan av människohandeln. Centerpartiet vill satsa 45 miljoner ur EUs budget på arbete mot människohandel.

Maj 2019

Under hela våren 2019 pågår arbetet med att växla upp och sprida vår särskilda satsning Fonden för barn i människohandel. Den 22 och 23 maj besöker vi Karlstad och möter myndigheter och regionala aktörer från region Bergslagen. Satsningen genomförs med stöd från Drottning Silvias stiftelse – Care about the children. Tack vare detta stöd kan vi från och med 2019 hjälpa barn i hela landet. Vill du veta mer om satsningen? Kontakta anneli.avelin@imtr.se

April 2019

Under hela våren 2019 pågår arbetet med att växla upp och sprida vår särskilda satsning Fonden för barn i människohandel. Den 16 och 17 april besöker vi Malmö och möter myndigheter och regionala aktörer från region Syd. Satsningen genomförs med stöd från Drottning Silvias stiftelse – Care about the children. Tack vare detta stöd kan vi från och med 2019 hjälpa barn i hela landet.

Mars 2019

Under hela våren 2019 pågår arbetet med att växla upp och sprida vår särskilda satsning Fonden för barn i människohandel. Först ut är region Nord. Den 26 mars besöker vi Umeå och möter myndigheter och regionala aktörer från hela region Nord. Satsningen genomförs med stöd från

Drottning Silvias stiftelse – Care about the children. Tack vare detta stöd kan vi från och med 2019 hjälpa barn i hela landet.

Drottning Silvias Stiftelse – Care about the Children stödjer oss.

Mars 2019. Fonden för barn i människohandel får ekonomiskt stöd av Drottning Silvias Stiftelse – Care about the children. Stödet är öronmärkt för Fonden för barn i människohandel och ska särskilt gå till att öka vårt engagemang och att sprida fondens arbete till fler delar av landet. I praktiken betyder det att vi ges möjlighet att projektanställa en person som kan lägga en stor del av sin tid på det viktiga arbetet att nå ut till fler hjälpbehövande.

Genom vårt arbete med de som på olika sätt utsatts för trafficking, såg vi att behovet av att stötta just barnen var mycket stort. Med detta och FNs barnkonvention som grund startade vi Fonden för barn i människohandel för snart fyra år sedan. Insatserna för barn hänger nästan alltid ihop med att föräldrarna, ofta en mamma, får stöd från oss eller deltar i IMTs program. Här är några exempel på vad fonden kan bidra till:

Grundläggande insatser som t ex barnkläder, barnsaker, barnutrustning, förskoleavgift.
Säkerhet, skydd och rättigheter t ex advokatstöd, förflyttning och skyddat boende.
Barns rätt till lek och fritid t ex simning, fotboll, cykling, leksaker.
Guldkant som t ex en rolig sommarlovsvecka, en rolig dag tillsammans.

Mamma och barn, att fira sin födelsedag eller ett bidrag till julklapp.

Vi vill rikta ett varmt tack till HM Drottning Silvias Stiftelse – Care about the children och verksamhetschef Susanne Carlzon som helhjärtat engagerat sig i de frågor som rör barn i trafficking.

Januari 2019.

GOTT NYTT ÅR önskar vi er alla. Nu kliver vi in i ett nytt år redo att hjälpa fler barn, unga och vuxna i människohandel. Det kan vi göra tack vare alla som hjälpte oss i vårt arbete 2018. Under 2019 kommer vi att ha ett särskilt fokus på att sprida och växla upp vårt arbete så att vi når fler barn och unga i Sverige.