Vem kan ansöka?

Var och en i Sverige, som är eller varit utsatt för människohandel, ingår i vår målgrupp för att kunna söka stöd från oss. Under 2020 kommer vi främst att stödja insatser till barn, barnfamiljer och unga upp till 24 år. Ansökan sker via socialtjänst, polis eller annan aktuell myndighet, målsägandebiträde, enskild organisation eller liknande. IMT prövar varje ansökan. Enligt stadgarna ges inte stöd i det fall samhället skall ge stöd.

Anvisningar till ansökan

Generellt kan vi säga att stödet ges utifrån individuella behov och kan handla om punktinsatser såsom glasögon, mat, boende, kläder, skor, mediciner, barnkläder, barnutrustning, barnvagnar, dator. Det kan också röra sig om större insatser såsom rehabilitering, utbildning och psykosocialt stöd i Sverige. I vissa fall har vi även kunnat stödja insatser i hemländerna.

Ansökningsblankett

För att ladda ned ansökningsblanketter kan du göra på följande två vis;
• Ladda ned som PDF-fil, skriv ut och fyll i för hand och skicka sedan ansökan till oss.
Klicka här för att ladda ned pdf-fil.
• Ladda ned som Word-fil, fyll i den direkt i datorn och maila/skicka sedan till oss.
Klicka här för att ladda ned word-fil.

Frågor och ansökningar

Kontakta, skicka till:  brottsofferstöd@insamlingmottrafficking.se