Uppdrag

Vårt viktigaste uppdrag är att ge olika former av stöd till personer som utsatts för människohandel i hela Sverige. Vi samarbetar med socialtjänst, andra myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med målgruppen. Vi delar med oss av vår kunskap och våra erfarenheter genom rådgivning och föreläsningar. Vi genomför särskilda satsningar och projekt när bedömer att behov föreligger.

Föreläsningar och rådgivning

Välkomna att kontakta oss för föreläsningar om människohandel.
Frivilligorganisationer och myndigheter kan kontakta oss för råd kring enskilda ärenden.

Vad kan vi hjälpa till med?

Under årens lopp har vi kontinuerligt hjälpt brottsoffer för människohandel och närstående med olika insatser som ska leda till att de kan bygga upp ett värdigt liv.

Här nedan exempel på insatser;

  • Grundläggande insatser (boendebidrag, kläder, mat)
  • Säkerhet, skydd och rättigheter (advokatstöd, förflyttning och skyddat boende)
  • Vård och hälsa (mediciner, glasögon, rehabilitering, stödsamtal, terapi, tandvård).
  • Vägar till egenförsörjning (praktik, kurser och utbildningar, bidrag till dator samt kringkostnader i samband med studier/praktik- tex litteratur, skolresor).
  • Övriga insatser (passhandlingar, översättningar mm).

Fonden för barn i människohandel är vår särskilda barnplånbok. Med barnkonventionen som grund beaktar vi särskilt barnens behov. Insatserna för barn hänger oftast ihop med att föräldrarna, ofta en mamma, får stöd från oss. Här nedan några exempel;

  • Grundläggande insatser (barnkläder, barnsaker, barnutrustning, förskoleavgift)
  • Säkerhet, skydd och rättigheter (advokatstöd, förflyttning och skyddat boende).
  • Barns rätt till lek och fritid (simning, fotboll, cykling, leksaker).
  • Guldkant (en rolig sommarlovsvecka, en rolig dag tillsammans mamma och barn, att få fira sin födelsedag eller bidrag till julklapp).
  • Övriga insatser (passhandlingar, översättningar, mm).
Ansök om stöd här

Vem eller vilka kan vi stödja?

Var och en i Sverige som utsatts för människohandel kan söka hjälp och stöd i den aktuella situationen. Det gäller vuxna och barn som är direkt utsatta. Men det gäller också barn vars föräldrar är eller varit i människohandel och syskon med försörjningsansvar. Vår vanligaste målgrupp är mammor med barn. Vi prövar varje inkommande ärende individuellt. IMT stödjer främst individer som är eller varit utsatta för människohandel i Sverige. Även individer som utsatts på vägen till Sverige kan komma ifråga. Vi undersöker alltid om samhället är skyldiga att ge stöd. Vårt stöd är ett komplement till de samhälleliga insatserna. Behovet skall styrkas av ett ombud och det måste tydligt framgå på vilket vis vår insats gör nytta för den enskilda individen.

Ansök om stöd här

Verksamhetsland

Sverige.