Kampen mot trafficking går att vinna

Att motverka människohandel kräver internationell och nationell samverkan inom många arenor. Det innebär också att individen tar ställning och engagerar sig:

  • Att verka för att flickor och pojkar, kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
  • Att inte acceptera en tillskriven rätt att köpa människor för sexuellt eller annat utnyttjande.
  • Bidra ekonomiskt för att ge stöd till de personer som är brottsoffer.

Läs mer genom att klicka här (pdf)

Vad är människohandel?

Handel med människor är ett brott men förekommer idag över hela världen, i såväl fattigare länder som rikare. Det är inte sällan flera gärningsmän i olika länder som samverkar för att sedan på olika sätt utnyttja de personer som transporterats från en plats till en annan. Handeln med människor (vuxna och barn) är väldigt ofta kopplad till andra former av internationell organiserad brottslighet som narkotika- och vapenhandel.

Trafficking är en ljusskygg verksamhet och är ett symtom av underliggande problem såsom socioekonomiska förhållande, fattigdom, brist på jämställdhet och avsaknad av socialt skyddsnät. Kvinnor som faller offer för trafficking i Sverige blir ofta sexuellt utnyttjade eller tvingas till prostitution när de transporterats. Efterfrågan är motorn i handel med människor. Detta gäller inte bara sexuella tjänster utan även andra former av exploatering såsom tvångsarbete och handel med organ.

Sverige

I Sverige blev människohandel uppmärksammat genom den så kallade Gyllene Ratten härvan (1999). Sedan dess har sedan myndigheter och andra aktörer arbetat för att bekämpa trafficking. Mycket har gjorts men en hel del återstår.

Varje år transporteras hundratals kvinnor, män och flickor, pojkar till Sverige för att hänsynslöst utnyttjas på olika sätt: för sexuell exploatering, tiggeri, stölder eller tvångsarbete. Vart och ett av dessa fall innebär en personlig tragedi. Många individer som utsätts för människohandel i Sverige är kvinnor. Ofta har de egna barn, småsyskon och ibland försörjningsansvar för hela familjer. Ibland är kvinnorna ambitiösa studenter, med barn och män utan arbeten. Många ger sig iväg till väst med löfte om arbete. Väl i Sverige (eller andra destinationsländer) väntar ofta en annan verklighet med människohandel och där stora delar av pengarna hamnar i fickorna på hallickarna.

Barn en utsatt grupp

Vi kunde för flera år sedan konstatera att flera av de hjälpinsatser vi gjort rör mammor med barn i åldrarna 0-9 år. Dessa barn har vi valt att kalla brottsoffer i ”andra led”– de finns inte med i statistiken men är medföljande barn till sina mammor eller kvar i hemländerna – ibland hos en släkting eller hos en hallick. Barn som varit vittne till våld, inte minst till att deras mammor utsatts för våld har en ökad benägenhet att reproducera våldet eller att själva utsätta sig för våld. Ett sätt att förebygga våld, som människohandel är, är att ge stöd till brottsoffren att återfå värdighet i sina liv.

IMT har under alla år hjälp mammor med barn. 2015 stärkte vi vårt barnarbete och startade Fonden för barn i människohandel. Det är vår särskilda ”barnaplånbok” med öronmärkta pengar för just barn. Barninsatser kan se väldigt olika ut: barnbidrag, pengar till varma kläder, bidrag för att kunna gå med i en idrottsförening eller stöd för att kunna anlita advokat om familjens situation kräver detta.