Sverigekansli

IMT Insamlingsstiftelsen mot trafficking
Sankt Paulsgatan 1, 3 trappor
SE-118 46 Stockholm

Styrelsens sammansättning

Ordförande André Wedin.
Ledamot Carolina Wennerholm.
Ledamot Per Larsson.
Ledamot Alexandra Åquist.

Revisor

Auktoriserad revisor, Margareta Forsman, Revisorskompaniet. 08-673 06 40.

Vill du komma i kontakt med oss?

Brottsofferstöd. Kontakta oss via mail brottsofferstöd@insamlingmottrafficking.se.

Har du andra frågor eller vill kontakta oss?  Maila till kontakt@insamlingmottrafficking.se.

Sociala medier

Följ oss på Facebook. IMT Insamlingsstiftelsen mot trafficking
Följ oss på Instagram. IMT Insamlingsstiftelsen mot trafficking